Najaarsbloeiende haagplanten

Najaarsbloeiende haagplanten

Het najaar wordt vaak gezien als een grauwe tijd, waarin de natuur in winterslaap gaat, maar voor wie goed kijkt is het juist een tijd vol leven. Juist in dit jaargetijde ontwikkelen veel haagplanten hun vruchten (bessen), en daarop komen veel vogels af. Bloei is zeldzaam, maar er zijn enkele haagplanten die we wel als najaarsbloeiende haagplanten kunnen kenschetsen, hoewel het dan meestal wel op late uitlopers van de zomerbloei gaat.

Najaarsbloeiende haagplanten zijn, voor de duidelijkheid, haagplanten die nog bloesem hebben in het najaar. De talloze haagplanten die in het najaar vrucht ontwikkelen worden hier niet genoemd. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ook de kleurige bessen van bijvoorbeeld de hulst niet prachtig kunnen zijn: voorjaarsbloeiende haagplanten die vrucht ontwikkelen in het najaar zijn zeker een grote verrijking van uw tuin!

Heesterganzerik

De heesterganzerik bloeit van het voorjaar tot in het najaar – of dit gebeurt hangt af van de soort. De meeste heesterganzeriken bloeien in de late zomer en het beginnende najaar, daarom kan de heesterganzerik wel als een redelijk typische najaarsbloeier gelden. Soorten die tot oktober bloeien zijn natuurlijk zeer welkom in de tuin!

Hortensia

De klassieke zomerbloeier, de hortensia, houdt het vaak ook tot het najaar vol. Zeker in een zachte herfst is het niet abnormaal om in oktober nog kleurige bloemen op de hortensia te vinden. Dat is natuurlijk erg aangenaam. De dagen worden korter, maar de hortensia geeft het nog niet op. Pas als de echte kou intreedt is het ook voor deze haagplant voorbij.

Klimop

De klimop is de enige echte herfstbloeier in onze streken. Hoewel de bloei niet heel opvallend is, heeft ze grote betekenis voor insecten, zoals vlinders, en dat draagt bij aan het leven in de tuin. De bloei van de klimophaag begint in september, de eerste herfstmaand, maar ook 'n maand met nog veel mooie dagen die u in de tuin kunt doorbrengen. De vlinders die op deze najaarsbloeiende haagplant afkomen geven dan toch een heerlijk zomergevoel!

Vlinderstruik

De vlinderstruik is een zomerbloeier die het soms nog wel tot in het najaar volhoudt. Of dat zo is, hangt van de soort af, en natuurlijk ook wel van het weer in de herfst. Als de herfst mild is, heeft deze zomerbloeier meer kansen, en kunt u dus ook in september en oktober nog van de fraaie bloemen van de vlinderstruikhaag genieten.