Snoeien in de zomer

De zomer is een goede tijd om uw haag wat bij te knippen. Blijft u zich er wel van bewust dat zonlicht de net gesnoeide takken kan beschadigen, snoei dan ook alleen op bewolkte dagen. De ervaring leert dat die er ook in de zomer genoeg zijn… Vooral coniferen hebben baat bij wat bijknippen in de zomer.